lauantai 3. helmikuuta 2024

HYTTI-hanke: Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna

Miten ihmiset kokevat arjessaan hyvin- ja pahoinvointia? Miten tutkitaan hyvinvointia kouluissa ja tutkimusmaailmassa? Miten ulkona liikkuminen ja seniorikorttelien osallisuus vaikuttavat ikääntyneiden hyvinvointiin? Miten taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin? Miten Keski-Suomessa tutkitaan hyvinvointia? Muun muassa näitä teemoja on käsitelty Jyväskylän yliopistossa viime vuonna ilmestyneessä Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna -artikkelikokoelmassa.

Kansikuva: Jyväskylän yliopisto
Perjantaina tutkimusjulkaisujen vakuuttavan sarjan päättää klo 16  HYTTI-hanke, joka on Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2016 lähtien toiminut hyvinvoinnin ja terveyden tutkijoiden verkosto. HYTTI on tuonut yhteen eri ihmistieteellisiä aloja edustavia tutkijoita pohtimaan hyvinvointia. Näiden keskustelujen pohjalta on syntynyt Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna -artikkelikokoelma, joka tarkastelee hyvinvoinnin käsitettä ja hyvinvoinnin tutkimuksen moniulotteisuutta ihmistieteiden tutkimuksen näkökulmasta. 

Kirjan lähtökohtana on monitieteisyys sekä eri alojen ja tutkimusperinteiden tavat ymmärtää ja määritellä hyvinvointi erilaisilla tutkimuskentillä. Kirjan keskiössä on hyvinvoinnin kokemuksellisuus, sekä erilaiset tavat kuvata, tulkita, selittää ja ymmärtää hyvinvointia. Kirja ei pyri esittämään yhteistä tai yksiselitteistä määritelmää hyvinvoinnin käsitteelle. Päinvastoin: teos kuvaa, miten eri tavoin hyvinvointia voi määritellä, ja millaisin kysymyksenasetteluin ja menetelmin sitä voi tutkia.

HYTTI-verkosto on osa monitieteistä JYU.Well-tutkimusyhteisöä, joka tekee näkyväksi eri tieteenalojen hyvinvoinnin alueella tekemää tutkimusta ja koulutusta ja tukee niiden vaikuttavuutta ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna -kirjan (2023) ovat toimittaneet Annika Tammela, Pilvi Hämeenaho, Johanna Eronen ja Jari Eilola ja se on ilmestynyt osana Jyväskylän yliopiston JYU Studies -sarjaa. Vanhan Kirjan Talvessa teoksen teemoja esittelevät Annika Tammela ja Johanna Eronen.

Tervetuloa kuulemaan meitä jokaista koskettavista aiheista perjantaina klo 16! 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti